ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ongeveer 13.500 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Belangenbehartiging en professionalisering

Belangenbehartiging betekent voor brancheorganisatie ProVoet: het vertegenwoordigen van leden op allerlei gebieden. De organisatie is actief en kritisch bezig met de ontwikkelingen die te maken hebben met de professionalisering van het beroep ‘pedicure’. ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure en neemt deel aan diverse commissies van het HBA, waaronder de Commissie Voetverzorging (CV). Zo kunnen de leden van ProVoet hun stem laten horen en hebben zij inspraak in het beleid op landelijk niveau en de invulling daarvan.

Vakinhoudelijke activiteiten

Bevorderen van kwaliteit betekent ook het beschikbaar stellen van kennis. ProVoet bevordert het kennisniveau door het organiseren van activiteiten zoals:

  • Workshops
  • Lezingen
  • Congressen
  • Studiedagen
  • Trainingen

Vakliteratuur

Leden en aspirant leden van brancheorganisatie ProVoet ontvangen het vakblad Podopost. Het blad verschijnt tien maal per jaar en maakt deel uit van het lidmaatschap. Dit vakblad volgt alle recente ontwikkelingen van het beroep op de voet. In een vaste katern van de Podopost worden alle verenigingsactiviteiten van ProVoet gepubliceerd. ProVoet is vertegenwoordigd in de adviesraad en in de redactieraad van de Podopost.
Consulenten
Het werkveld van ProVoet is landelijk ingedeeld in acht regio’s. Binnen deze regio’s worden diverse activiteiten georganiseerd en zijn de ProVoet consulenten actief. De consulenten leiden bijvoorbeeld sprekers in en geven presentaties over de organisatie bij de activiteiten.

Voorlichting

Waar mogelijk geeft ProVoet uitgebreid informatie gegeven over het beroep van pedicure. Zo organiseert ProVoet jaarlijks de week van de Pedicure en staat zij op diverse algemene en vakbeurzen. ProVoet stelt voorlichtingsmateriaal voor consumenten beschikbaar, aan haar leden. Denk bijvoorbeeld aan folders over voetverzorging, de diabetische voet, de reumatische voet. Daarnaast kunnen consumenten het secretariaat vragen om een pedicure bij hem of haar in de omgeving, met bijvoorbeeld een speciale aantekening diabetische voet. Nog makkelijker is het om via deze website de ‘ledenzoeker’ te raadplegen.

Stafbureau

De ondersteuning van het dagelijkse bestuur, consulenten en de leden van brancheorganisatie ProVoet ligt in handen van het stafbureau.

N.B. In deze site wordt voor de leesbaarheid ‘pedicure’ of ‘pedicures’ in de ‘zij’-vorm geschreven.